Skala Współpracy

Skala Współpracy

Perspektywa dla osób pracujących w grupach i z grupami

Jak to się dzieje, że niektóre grupy “pracują jak w zegarku”, a inne potrafią się całkowicie zblokować? Skala współpracy bazuje na przekonaniu, że ludzie funkcjonują w trzech różnych “światach” (stadiach, otoczeniu):

  • świat przetrwania, w którym główną aktywnością jest przeciwstawianie się, opór, walka.
  • świat unikania, w którym unika się relacji i wykonywania zadań.
  • świat współpracy, w którym działania nastawione są na wzajemne zaufanie i rozwój.

sac_model-general_pl

Naszą misją jest pomóc grupom współpracować naprawdę.

> Read more…